Lokalne Grupy Działania


Korzystając z dofinansowania od Lokalnych Grup Działania, otwierasz drzwi do świata innowacji i możliwości. LGD nie tylko zapewnia wsparcie finansowe, ale także stawia na czele innowacyjność, rozwój społeczności i zrównoważony wzrost. Dzięki temu Twoje przedsięwzięcie zyskuje konkurencyjną przewagę, budując jednocześnie pozytywny wizerunek w lokalnej społeczności.

Lokalna Grupa Działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego, które najczęściej tworzone jest na obszarach wiejskich. Zrzesza ono przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, a także zwykłych mieszkańców danego obszaru. Członkami LGD mogą być przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp. LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju, która po akceptacji przez samorząd województwa, umożliwia korzystanie z funduszy Unii Europejskiej.

Dofinansowanie z LGD

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Jednym z najbardziej popularnych rodzajów wsparcia oferowanego przez LGD są dotacje na założenie działalności gospodarczej. Są one dostępne dla pełnoletnich osób fizycznych, które są obywatelami kraju UE i zamieszkują lub prowadzą działalność gospodarczą na terenach objętych działaniem LGD. Wartość takiej dotacji może sięgnąć do 100.000 zł, a co ważne, nie wymaga wkładu własnego. Wypłata środków odbywa się w dwóch transzach, co umożliwia szybkie rozpoczęcie działalności i realizację planowanych inwestycji.

Dotacje dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te z kategorii mikro i małych, również mogą liczyć na wsparcie. Dla nich przeznaczone są dotacje, których wartość może wynieść do 70% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 300 tysięcy zł na projekt lub beneficjenta. Pomoc ta jest finansowana w formie refundacji lub zaliczki.

Źródła Finansowania

Środki na finansowanie dotacji pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Jest to część szerszej inicjatywy, jaką są Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest jednym z kluczowych programów, z którego środków finansowane są dotacje LGD. Program ten skupia się na wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, promowaniu innowacji w rolnictwie oraz zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi.

Kryteria Otrzymania Dotacji

Aby skorzystać z dotacji LGD, wnioskodawca musi spełniać określone kryteria. Osoba taka nie może być ubezpieczona w KRUS i musi prowadzić działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez daną LGD. Koszty kwalifikowalne obejmują wydatki ogólne, roboty budowlane, usługi, oprogramowanie, licencje, patenty, nowe maszyny i wyposażenie, a także środki transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych. Beneficjent zobowiązany jest również do utrzymania działalności gospodarczej przez co najmniej 2 lata od daty wypłaty płatności końcowej i utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy.

Innowacyjność i Ekologia

LGD często premiuje innowacyjność pomysłów biznesowych oraz działania ekologiczne. Dotacje mogą być przyznawane na projekty, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania w dystrybucji, marketingu lub oferują nowe usługi i produkty. Projekty ekologiczne, takie jak instalacje paneli fotowoltaicznych czy wprowadzenie niskoemisyjnych pojazdów, są również wysoko punktowane.

Zobowiązania po Otrzymaniu Dotacji

Osoby, które otrzymują dofinansowanie z LGD, są zobowiązane do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwa lata od otrzymania drugiej transzy pomocy. Dotacja LGD wymaga również utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy, przy czym samozatrudnienie jest uważane za równoznaczne z utworzeniem miejsca pracy, pod warunkiem pełnego ubezpieczenia w ZUS.

Nasza Oferta

Rozumiemy złożoność oraz nakład czasu wymagany podczas procesu składania wniosków. W związku z tym oferujemy wszechstronne wsparcie na każdym etapie, mające na celu zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania dofinansowania. Przygotujemy spersonalizowany wniosek, zgodny z kryteriami i oczekiwaniami LGD. Przeprowadzimy dogłębną analizę Twojego przedsięwzięcia, a następnie stworzymy profesjonalny plan biznesowy, który zaakcentuje wartość Twojego projektu, klarownie przedstawiając cele, strategię realizacji oraz prognozy finansowe.

Nasze Usługi Obejmują:

 1. Konsultacje i Analiza Wstępna:
  • Ocena kwalifikowalności Twojej firmy lub inicjatywy lokalnej do uzyskania dofinansowania od LGD.
  • Analiza potrzeb i oczekiwań, zidentyfikowanie odpowiednich programów dofinansowania oferowanych przez LGD.
 2. Przygotowanie Dokumentacji:
 • Kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wymaganej dokumentacji, z uwzględnieniem specyfiki i kryteriów LGD, w tym opracowanie biznesplanów i prognoz finansowych.
  • Optymalizacja wniosków w celu zwiększenia szans na pozyskanie funduszy, z uwzględnieniem lokalnych priorytetów i wytycznych.
 1. Nawigacja przez Proces Aplikacji:
  • Pomoc w zrozumieniu wymagań i procedur aplikacyjnych specyficznych dla wybranej LGD.
  • Wsparcie na każdym etapie procesu składania wniosków, w tym komunikacja z LGD i odpowiedzi na ewentualne pytania.
 2. Realizacja Projektów:
  • Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania pozyskanych środków, z uwzględnieniem lokalnych wytycznych i kryteriów.
  • Monitorowanie i raportowanie postępów w realizacji projektu, w tym przygotowanie niezbędnych sprawozdań.
 3. Zarządzanie Relacjami z LGD:
  • Przygotowanie do ewentualnych kontroli i weryfikacji postępu projektu przez LGD.

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie od momentu koncepcji projektu, przez proces aplikacyjny, aż po jego realizację i rozliczenie. Z naszą pomocą, pozyskanie dofinansowania od Lokalnych Grup Działania staje się prostsze i bardziej efektywne. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie z LGD oraz opracowania szczegółowego biznesplanu waha się od 2.000 zł do 4.000 zł. Ostateczna kwota jest kształtowana przez złożoność projektu i indywidualnie ustalony zakres usług, które zostaną dostosowane do specyficznych potrzeb i wymagań klienta.

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry