Opracowywanie biznesplanów


Biznesplan - Fundament Twojego Sukcesu

Jesteś przedsiębiorcą lub planujesz stać się nim w najbliższej przyszłości?

Potrzebujesz funduszy na rozpoczęcie lub rozwój działalności?

Specjalizujemy się w opracowywaniu profesjonalnych biznesplanów oraz doradztwie i pomocy w pozyskiwaniu kapitału. Każdy plan jest dla nas wyjątkowy i traktujemy go indywidualnie, dostosowując strategię i rozwiązania do specyfiki branży, potrzeb klienta oraz wymogów instytucji finansujących. Nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie gwarantują, że każdy projekt, którym się zajmujemy, jest realizowany z najwyższą starannością i profesjonalizmem.

Posiadamy ponad 27-letnie doświadczenie w dziedzinie finansów, księgowości i audytu projektów korzystających z dotacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, które pozwala nam oferować najwyższej jakości usługi.

Czym jest biznesplan?

Biznesplan, zwany również planem operacyjnym, to dokument opisujący obecną działalność przedsiębiorstwa oraz wyznaczający cele i sposób ich osiągnięcia w określonym czasie. Pomaga w monitorowaniu postępów i dostosowywaniu strategii w miarę rozwoju firmy. Jest to również narzędzie teoretyczne, które pozwala na sprawdzenie rentowności pomysłu na biznes, zanim zostanie on wprowadzony w życie. Dlatego też opracowanie biznesplanu jest kluczowym krokiem przed rozpoczęciem funkcjonowania przedsiębiorstwa, umożliwiającym zaplanowanie wszystkich kwestii związanych z przyszłą działalnością Twojej firmy.

Jakie elementy zawiera biznesplan?

 • Streszczenie - Jest to krótki przegląd całego biznesplanu. Zawiera podstawowe informacje o firmie, misji, wizji oraz głównych celach biznesowych. Streszczenie może uwzględniać koncepcje rozwoju firmy w przyszłości, włączając plany ekspansji, innowacje produktowe oraz oczekiwane zmiany w strategii biznesowej.
   
 • Opis firmy - Przedstawia historię obecnej firmy lub wizję przyszłej, jej strukturę prawną, lokalizację oraz informacje o właścicielach. Może zostać poszerzony o przewidywane kierunki rozwoju, zmiany w strukturze prawnej czy też plany związane z relokacją lub ekspansją.
   
 • Produkty lub usługi - Opisuje, co firma oferuje lub zamierza oferować, jakie są korzyści z korzystania z tych produktów/usług i jakie są ich unikalne cechy, które mają na celu zaspokojenie potrzeb rosnącego rynku.
   
 • Analiza rynku - Przedstawia informacje o rynku docelowym, jego wielkości, trendach, segmentacji oraz analizie konkurencji. Zawierać może prognozy dotyczące zmian na rynku, przewidywane trendy oraz jak firma planuje dostosować swoją ofertę, aby sprostać przyszłym wymaganiom rynku.
   
 • Strategia i implementacja - Opisuje, jak firma zamierza osiągnąć swoje cele biznesowe, jakie strategie marketingowe i sprzedażowe zostaną zastosowane. Omówione mogą być również strategie planowane do wdrożenia w przyszłości, aby firma mogła osiągnąć długoterminowe cele, a także plany dostosowania do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego.
   
 • Organizacja i zespół zarządzający - Przedstawia strukturę organizacyjną firmy, informacje o zespole zarządzającym oraz ich doświadczenie. Opis może zawierać również przewidywane zmiany w strukturze organizacyjnej lub rekrutacje planowane w celu wzmocnienia zespołu i umiejętności, które będą niezbędne do realizacji przyszłych celów biznesowych.
   
 • Analiza SWOT - To narzędzie zarządzania i planowania strategicznego, które pomaga firmie zrozumieć jej własne siły i słabości, wykorzystać szanse i uniknąć zagrożeń. Jest to proces, który ma na celu identyfikację kluczowych wewnętrznych i zewnętrznych aspektów mogących wpływać na osiągnięcie celów.
   
 • Plan finansowy - Zawiera prognozy finansowe, m.in. sprzedaży i kosztów, bilans, rachunek zysków i strat oraz analizę wskaźnikową, w tym punktu rentowności. Może zawierać prognozy na przyszłość, uwzględniające planowane inwestycje, oczekiwane źródła finansowania oraz przewidywania dotyczące przepływów pieniężnych w związku z rozszerzeniem działalności.
   
 • Załączniki i dodatki - Mogą zawierać dodatkowe informacje, takie jak CV kluczowych członków zespołu, informacje techniczne o produkcie lub usłudze, licencje, patenty itp. Mogą być również poszerzone o dokumenty planujące przyszłe kroki, takie jak analizy SWOT przyszłych produktów, badania i analizy rynkowe oraz dodatkowe informacje dotyczące planowanych inicjatyw i projektów.
   

Do czego możesz wykorzystać biznesplan?

 • Pozyskiwanie inwestorów - Biznesplan jest często wymagany przez potencjalnych inwestorów, aby ocenić wiarygodność i potencjał firmy.
   
 • Uzyskanie finansowania - Banki i inne instytucje finansowe często wymagają biznesplanu przed udzieleniem kredytu lub innego finansowania.
   
 • Planowanie i strategia - Pomaga właścicielom firm w zrozumieniu rynku, identyfikacji możliwości i zagrożeń oraz w określeniu kierunku rozwoju firmy.
   
 • Monitorowanie postępów - Służy jako punkt odniesienia, dzięki któremu można monitorować postępy firmy i dokonywać niezbędnych korekt.
   
 • Rekrutacja - Może być używany do przyciągnięcia kluczowych pracowników lub partnerów do firmy.
   

Zdobyte przez lata doświadczenie jest dla nas nie tylko zasobem wiedzy, ale także źródłem inspiracji do tworzenia innowacyjnych i efektywnych rozwiązań.

Jesteśmy pewni, że nasze kompetencje i doświadczenie będą nieocenioną wartością dla każdego przedsiębiorcy dążącego do realizacji swoich biznesowych ambicji.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry