Księgi rachunkowe (pełna księgowość)


Księgi Rachunkowe - Kompleksowa ewidencja działalności Twojej firmy


Czym są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe, nazywane potocznie pełną księgowością, to najbardziej rozbudowany i precyzyjny system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który ma na celu przedstawienie pełnego obrazu działalności Twojej firmy oraz zapewnienie analizy i kontroli jej sytuacji ekonomicznej. Jest to kluczowy element w zarządzaniu przedsiębiorstwem, który pozwala na dokładne monitorowanie finansów i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Uwaga! Otrzymujesz bezpłatny dostęp do konta w systemie finansowo-księgowym, dający możliwość samodzielnego fakturowania, zarządzania kadrami, CRM, dokonywania płatności i przesyłania dokumentów księgowych bez wychodzenia z domu.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z nią, do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są:

 • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), w tym również w organizacji,
 • spółki cywilne,
 • inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto z poprzedniego roku obrotowego przekroczyły równowartość 2 mln. euro,
 • jednostki działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o papierach wartościowych, funduszach inwestycyjnych, działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz innych,
 • gminy, powiaty, województwa i ich związki oraz jednostki budżetowe.

Jakie są główne zalety i zasady prowadzenia pełnej księgowości?

Pełna księgowość gwarantuje Ci wiedzę w zakresie przychodów i kosztów, majątku i źródeł jego finansowania, należności i zobowiązań, środków trwałych i ich amortyzacji, inwentaryzacji czy precyzyjnych rozliczeń z kontrahentami i pracownikami. Pozwala również na przygotowanie sprawozdania finansowego. Dzięki temu masz pełny wgląd w sytuację finansową swojej firmy, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i planowanie przyszłych działań.

Prawidłowość i jasność zapisów

Podstawową zasadą jest zapewnienie, że zapisy w księgach są dokładne, przejrzyste i odzwierciedlają wszystkie operacje gospodarcze. Oznacza to, że każdą transakcję rejestrujemy zgodnie z jej rzeczywistą wartością, a wszelkie błędy poprawiamy w sposób jasny i zrozumiały.

Ciągłość zapisów

Księgi rachunkowe prowadzimy w sposób ciągły, od początku do końca roku obrotowego. Nie możemy przerywać ich prowadzenia ani pomijać żadnych transakcji. Dzięki ciągłości zapisów uzyskujesz pełny obraz sytuacji finansowej firmy w każdym momencie.

Kompletność dokumentacji

Każdą transakcję finansową popieramy odpowiednią dokumentacją, taką jak faktury, umowy, listy płac, noty księgowe itp. Umożliwia ona weryfikację dokładności zapisów oraz zapewnia śledzenie każdej operacji gospodarczej.

Zachowanie kolejności czasowej

Wszystkie operacje gospodarcze rejestrujemy w kolejności ich wystąpienia. Chronologiczne ujmowanie transakcji gwarantuje, że księgi są prowadzone w sposób przejrzysty i umożliwiają prześledzenie historii finansowej firmy.

Stałość zastosowanych metod

Gdy raz wybierzemy określone metody księgowe, to przestrzegamy ich przez cały rok obrotowy. Konieczne i dopuszczalne prawem zmiany odpowiednio dokumentujemy i uzasadniamy.

Obiektywizm

Zapisy w księgach odzwierciedlają rzeczywiste operacje gospodarcze, nie zaś oczekiwania czy subiektywne przekonania. Dlatego opieramy się na faktach, a nie przypuszczeniach.

Wsparcie Kancelarii

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dlatego skorzystanie z usług profesjonalnej Kancelarii Rachunkowo-Audytorskiej Counting Partner zapewnia nie tylko prowadzenie ksiąg zgodnie z obowiązującym prawem, ale także nadzór księgowy i podatkowy oraz doradztwo w zakresie szeroko pojętych usług finansowo-księgowych, podatkowych i kadrowych.

Usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmuje w szczególności

 • prowadzenie ksiąg wg ustawy o rachunkowości lub MSSF/MSR
 • opracowanie polityki rachunkowości i planu kont
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji
 • formalną weryfikację dostarczonych dowodów księgowych
 • przygotowanie rozliczeń i deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • rozliczenie podatku u źródła
 • przygotowanie raportów dla Zarządu
 • przygotowanie raportów dla GUS i NBP
 • przygotowanie sprawozdania finansowego
 • monitoring należności i zobowiązań
 • reprezentację przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Cena usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych zaczyna się od 700 zł i zależy od czynników takich jak skomplikowanie działalności firmy, zakres usług, jej wielkość, liczba dokumentów czy liczba pracowników. Dlatego też, w celu oszacowania wartości usługi prosimy o kontakt z nami.

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry