Data wpisu: 04.03.2024

Zgłaszanie do ubezpieczeń opiekuna osoby pobierającej świadczenie wspierające

Zgłaszanie opiekuna osoby pobierającej świadczenie wspierające do ubezpieczeń emerytalnych, rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego stanowi ważny element systemu wsparcia, który wszedł w życie 1 stycznia 2024 roku. Wsparcie to jest skierowane do osób, które nie podejmują zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej ze względu na konieczność opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające. Aby zostać objętym ubezpieczeniem, opiekun musi spełnić określone warunki oraz złożyć odpowiedni wniosek.

Warunki zgłoszenia do ubezpieczeń:

  • Niepodejmowanie zatrudnienia ze względu na potrzebę opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające.
  • Wspólne mieszkanie i gospodarowanie z osobą pobierającą świadczenie wspierające.
  • Brak obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z innego tytułu oraz brak prawa do emerytury lub renty.
  • Brak zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
  • Złożenie wniosku o zgłoszenie do ubezpieczeń.

Zgłoszenie do ubezpieczeń przysługuje jednocześnie tylko jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą pobierającą świadczenie wspierające. W przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą, prawo do ubezpieczeń przysługuje w odniesieniu do opieki tylko nad jedną osobą.

Procedura zgłoszenia:

  • Wniosek USW-1 o zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej, stanowi pierwszy krok w procesie zgłoszenia.
  • Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku jako dzień rozpoczęcia sprawowania opieki, nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku i od dnia, od którego przysługuje prawo do świadczenia wspierającego.
  • W przypadku zmiany okresu sprawowania opieki, konieczne jest złożenie wniosku USW-3 o zmianę daty sprawowania opieki, dostępnego również tylko elektronicznie.
  • Składki ubezpieczeniowe są naliczane od kwoty odpowiadającej wysokości pobieranego świadczenia wspierającego i finansowane z budżetu państwa.

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego:

Opiekun, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, może również zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny, używając do tego celu formularza USW-5. Warunkiem jest, aby zgłaszany członek rodziny nie był już zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zakończenie sprawowania opieki:

W przypadku zaprzestania opieki, konieczne jest poinformowanie ZUS o tej okoliczności na formularzu USW-4 „Informacja o zaprzestaniu spełniania warunków do zgłoszenia do ubezpieczeń”, dostępnym wyłącznie w formie elektronicznej.

Świadczenie wspierające jest częścią szerokiego systemu wsparcia, którego celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom. Proces zgłaszania opiekuna osoby pobierającej świadczenie wspierające do ubezpieczeń emerytalnych, rentowych oraz zdrowotnego jest częścią nowych przepisów wprowadzonych od 1 stycznia 2024 roku. Celem tych regulacji jest zapewnienie wsparcia i ochrony zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunom. Aby skorzystać z tego wsparcia, konieczne jest spełnienie określonych warunków oraz złożenie odpowiednich wniosków.


Autor wpisu:
Mariusz Mizerski

Sprawdź nas!

Sprawdź nas w praktycznym działaniu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gwarantujemy pełną satysfakcję.

Kontakt z namiSprawdź cenniki

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry