Data wpisu: 04.03.2024

Świadczenie wspierające

1. Czym jest świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające to forma wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnością, mająca na celu zwiększenie ich niezależności i poprawę jakości życia. Wprowadzone z początkiem 2024 roku ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, jest ono odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością, które wymagają dodatkowego wsparcia, oraz ich opiekunów.

2. Kwalifikacje i warunki

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które spełniają określone kryteria:

 • Pełnoletność,
 • Obywatelstwo polskie, UE, EFTA lub legalny pobyt w Polsce z dostępem do rynku pracy,
 • Stałe zamieszkanie w Polsce,
 • Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w ocenie poziomu potrzeby wsparcia dokonanej przez WZON.

3. Proces uzyskania decyzji o poziomie potrzeby wsparcia

Wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) jest odpowiedzialny za wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek można złożyć bezpośrednio w siedzibie zespołu, poprzez powiatowy zespół (funkcjonujący często przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) lub elektronicznie przez portal Emp@tia. Procedura oceny obejmuje analizę zdolności osoby do samodzielnego funkcjonowania oraz potrzeby wsparcia w codziennym życiu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem – na określonym wzorze,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby z niepełnosprawnością albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych – jeżeli dotyczy,
 • upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby z niepełnosprawnością – jeżeli dotyczy.

4. Składanie wniosku o świadczenie wspierające

Po uzyskaniu decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć w ZUS. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. ZUS zapewnia wsparcie w procesie składania wniosku, udostępniając komputery i pomoc pracowników.

5. Wysokość świadczenia

Świadczenie jest zróżnicowane i zależy od ocenionego poziomu potrzeby wsparcia, wynosząc od 40% do 220% renty socjalnej. Dzięki temu podejściu, pomoc finansowa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Od 1 marca 2024 r. renta socjalna wynosi 1.780,96 zł, tak więc wysokość świadczenia wspierającego może wynieść od 712,38 zł do 3.918,11 zł.

Dobrą wiadomością jest propozycja zrównania wysokości renty socjalnej z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę (4.242 zł brutto), w aktualnie procedowanej ustawie o rencie socjalnej.

6. Harmonogram wprowadzenia świadczenia

Świadczenie wprowadzane jest etapami, zaczynając od osób z najwyższą liczbą punktów oceny potrzeby wsparcia, co pozwala na stopniowe dostosowanie systemu i zapewnienie środków finansowych dla osób najbardziej potrzebujących:

 • 87-100 punktów w 2024 r.
 • 78-86 punktów w 2025 r.
 • 70-77 punktów w 2026 r.

7. Dodatkowe informacje i wsparcie

ZUS i inne instytucje zapewniają dodatkowe wsparcie dla osób ubiegających się o świadczenie, w tym pomoc w wypełnieniu wniosku oraz informacje o procesie i wymaganiach. Ważne jest, aby osoby zainteresowane świadczeniem korzystały z dostępnych zasobów i konsultowały się z ekspertami w celu uzyskania pełnych i aktualnych informacji.

8. Najczęściej zadawane pytania

 • Czy świadczenie wspierające jest uzależnione od kryterium dochodowego? - Nie, świadczenie wspierające nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Każda osoba z niepełnosprawnością, która spełnia kryteria kwalifikacyjne, może ubiegać się o to wsparcie, niezależnie od swojej sytuacji finansowej.
   
 • Czy mogę ubiegać się o świadczenie wspierające, jeśli już otrzymuję inne formy wsparcia? - Tak, otrzymywanie innych form wsparcia nie wyklucza możliwości ubiegania się o świadczenie wspierające. Jest ono dodatkową formą wsparcia, mającą na celu zwiększenie samodzielności i jakości życia osób z niepełnosprawnością.
   
 • Jak często muszę odnawiać wniosek o świadczenie wspierające? - Decyzje o poziomie potrzeby wsparcia są wydawane na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 7 lat. W przypadku zmiany stanu zdrowia lub sytuacji życiowej, możliwe jest wcześniejsze złożenie wniosku o przeprowadzenie nowej oceny potrzeby wsparcia.
   

9. Przydatne linki i kontakt

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Strona oferuje szczegółowe informacje dotyczące procesu aplikacyjnego, formularze wniosków oraz dane kontaktowe do placówek, które mogą udzielić wsparcia w procesie składania wniosku. https://www.zus.pl/
   
 • Portal Emp@tia: Platforma umożliwia elektroniczne składanie wniosków oraz dostęp do wielu usług i informacji związanych ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnością. Aby złożyć wniosek do WZON i ZUS konieczne jest założenie konta potwierdzonego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. https://empatia.mpips.gov.pl/
   
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Na stronie można znaleźć informacje na temat różnych form wsparcia oferowanych przez państwo, w tym szczegółowe wytyczne dotyczące świadczenia wspierającego. https://www.gov.pl/web/rodzina
   

Świadczenie wspierające to znacząca forma wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, wprowadzona w celu poprawy ich samodzielności i jakości życia. Proces aplikacyjny wymaga spełnienia określonych kryteriów i przejścia przez kilka etapów, jednak dzięki dostępnym zasobom i wsparciu instytucji możliwe jest skuteczne uzyskanie tego wsparcia. Osoby zainteresowane powinny dokładnie zapoznać się z dostępnymi informacjami i korzystać z pomocy ekspertów oraz instytucji, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie świadczenia.

Dokładne informacje i aktualne przepisy można znaleźć bezpośrednio na stronach ZUS, portalu Emp@tia oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zachęcamy do odwiedzenia tych źródeł w celu uzyskania najnowszych informacji oraz do skorzystania z dostępnej pomocy i wsparcia w procesie aplikacyjnym.


Autor wpisu:
Mariusz Mizerski

Sprawdź nas!

Sprawdź nas w praktycznym działaniu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gwarantujemy pełną satysfakcję.

Kontakt z namiSprawdź cenniki

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry